Steven LeePastorpastorstevenlee@yahoo.com856-428-1398
Jing TengChair person / Fellowshiptengj6@yahoo.com856-429-2106
Kevin YangTreasurerkevinyang1@gmail.com405-473-3572
Lee-Gau ChongWorshippchong02@temple.edu856-751-9428
Liufang ZhangEducationliufangzhang@gmail.com609-926-8974
Danny ChanEnglish/Youth Ministrydannychccc@gmail.com267-288-7169
Yalin LiuMissionyalinliu@hotmail.com215-327-7641
Yongzhe TianBuilding /General Affairstianlinda@gmail.com210-831-0781
Jie FuFacility Maintainancejeff3203100@yahoo.com215-776-0416
Ben WuInformationbenwu88@yahoo.com856-938-3932
Jichuan WuCaringjichuanwmail@gmail.com856-778-1669
Andrew LeeChildren Ministryandrewohlee@gmail.com856-220-6629
Chen ZhuHospitalityzhuc25@hotmail.com856-354-6016
Huaide JiangClerk/Memberjiang0167@yahoo.com856-238-1958
Contact Us: 299 Browning Lane, Cherry Hill, NJ 08003 (856-428-1398)

© Cherry Hill Chinese Christian Church